VZDĚLÁNÍ A PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Dosažené vzdělání a profesní životopis Mag.phil. Lenka Šampalíková.

 

1979 - 1987 Základní škola J.A.Komenského Blatná.
Hudební škola: osmileté vzdělání ve hře na klavír.
1987 - 1991 Gymnázium "Dukelských hrdinů" Písek, třída s rozšířenou výukou cizích jazyků, soukromé hodiny anglické konverzace.
1990 - Státní jazyková zkouška z němčiny, státní zkouška ze psaní strojem (metoda deseti prsty).
1991 - Maturita: čeština, němčina, ruština, dějepis s vyznamenáním.
1991 - 1992 Mimořádné studium v kurzech němčiny pro cizince na Univerzitě Parise Lodrona Salzburg, Rakousko, zároveň práce jako "babysitter".
1991 - Půlroční kurz angličtiny s americkou lektorkou v Salzburgu, zkouška pro řidičské oprávnění skupiny B.
1992 - 2000 Řádné studium germanistiky a slavistiky na Univerzitě Parise Lodrona v Salzburgu: Německá filologie, ruština, doplňující obory francouzština, evropské právo, počítačové kurzy (Word, Excel, Access, Internet); absolvování rakouské zkoušky "Malé latinum".
1995, 1996 Výuka němčiny v letních kurzech pro gymnazisty v Blatné během letních prázdnin, činnost lektorky.
1997 - Výuka češtiny v kurzu pro rakouské asistenty Institutu pro germanistiku na Univerzitě Salzburg i v dalších skupinových kurzech pro Rakušany, činnost lektorky.
1992 - 2000 Asistentka referenta pro správu horských chat/cest/jejich bezpečnost/média (Österreichischer Alpenverein – Landesverband Salzburg) a současně referenta organizace P.L.A.G.E (Antiatom-Plattform Salzburg), činnost: překládání i tlumočení během projektů rakousko-české spolupráce (televize Nova, návštěva Dukovan), německo-česká a česko-německá, německo-ruská a rusko-německá korespondence v rámci komunikace s ekologickými hnutími v Bělorusku, na Ukrajině, organizování pomoci pro postižené oblasti po havárii v Černobylu ze strany Rakouska; zpracování tabulek v programu Excel, reklamní činnost pro ÖAV, spolupráce s tiskem, příprava zasedání Landesverband Salzburg, zhotovení zápisů ze zasedání.
1998 - 2000 Asistentka majitele soukromého německého nakladatelství Solarwende se sídlem v Salzburgu a Freilassingu, činnost: zpracování brožurek nakladatelství, komunikace se zákazníky, práce s počítačem, zpracování dat.
5.7.2000 Ukončení studia závěrečnou diplomovou zkouškou na Univerzitě Salzburg, Rakousko.
7/8 2000 Pobyt v Mexiku: kurz španělštiny.
9/2000 - 2/2001 Vedení výuky němčiny v kurzech jak pro firmy, tak i soukromě v Praze (živnostenský list); překladatelská činnost.
3/2001 – 8/2002 Činnost překladatelky v německé advokátní kanceláři Rödl & Partner Praha.
od 9/2002 Zaměstnání středoškolské učitelky na Gymnáziu ve Strakonicích.
od 10/2004 Mateřská dovolená.
5/2005 Jmenování soudním tlumočníkem pro jazyk německý u KS v Č. Budějovicích.
do 12/2010 Konec mateřské dovolené.
od 01/2011 Hlavní výdělečná činnost: poskytování překladatelských a tlumočnických služeb.