VZDĚLÁNÍ A PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Dosažené vzdělání a profesní životopis Mag.phil. Lenka Šampalíková.

 

Základní škola J.A.Komenského Blatná.


Hudební škola: osmileté vzdělání ve hře na klavír.


Gymnázium Písek, třída s rozšířenou výukou cizích jazyků, státní jazyková zkouška z němčiny, státní zkouška ze psaní strojem (metoda deseti prsty).


Maturita: čeština, němčina, ruština, dějepis s vyznamenáním.


Mimořádné studium v kurzech němčiny jako cizí jazyk na Univerzitě Parise Lodrona Salzburg, Rakousko


Řádné studium germanistiky a slavistiky na Univerzitě Parise Lodrona v Salzburgu: Německá filologie, ruština, doplňující obory francouzština, evropské právo, počítačové kurzy (Word, Excel, Access, Internet); absolvování rakouské zkoušky "Malé latinum".


Lektorka češtiny v kurzu pro rakouské asistenty Institutu pro germanistiku na Univerzitě Salzburg i v dalších skupinových kurzech pro Rakušany.


Asistentka referenta pro správu horských chat/cest/jejich bezpečnost/média (Österreichischer Alpenverein – Landesverband Salzburg) a současně referenta organizace P.L.A.G.E (Antiatom-Plattform Salzburg), činnost: překládání i tlumočení během projektů rakousko-české spolupráce (televize Nova, návštěva Dukovan), německo-česká a česko-německá, německo-ruská a rusko-německá korespondence v rámci komunikace s ekologickými hnutími v Bělorusku, na Ukrajině, organizování pomoci pro postižené oblasti po havárii v Černobylu ze strany Rakouska; zpracování tabulek v programu Excel, reklamní činnost pro ÖAV, spolupráce s tiskem, příprava zasedání Landesverband Salzburg, zhotovení zápisů ze zasedání.


Asistentka majitele soukromého německého nakladatelství Solarwende se sídlem v Salzburgu (A) a Freilassingu (DE), činnost: zpracování brožurek nakladatelství, komunikace se zákazníky, práce s počítačem, zpracování dat.


Ukončení studia závěrečnou diplomovou zkouškou na Univerzitě Salzburg, Rakousko.


Pobyt v Mexiku: kurzy španělštiny.


Vedení výuky němčiny v kurzech jak pro firmy, tak i soukromě v Praze (živnostenský list); překladatelská činnost.


Činnost překladatelky v německé advokátní kanceláři Rödl & Partner Praha.


Zaměstnání středoškolské učitelky na Gymnáziu ve Strakonicích.


Jmenování soudním tlumočníkem pro jazyk německý u KS v Č. Budějovicích v roce 2005.


Hlavní výdělečná činnost: poskytování překladatelských a tlumočnických služeb.